Oddział przedszkolny 3-4 latki


Oddział przedszkolny 3-4latki

jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat i jest czynny przez 10 miesięcy w roku, z wyjątkiem ferii zimowych, wakacji i dni ustawowo wolnych od pracy.
Pracujemy zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program wychowania dziecka w przedszkolu podzielony został na 4 części i realizowany jest w czasie 5 godzin dydaktycznych w godzinach od 8.00 – 13.00.

Są to zajęcia:
- Zajęcia dydaktyczne,
- Zabawy ruchowe,
- Czas pracy z Dziećmi realizowany przez nauczyciela
- Dowolne zabawy

Oferujemy:

- 5 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z nową podstawa programową,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia ruchowe,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia teatralne,
- gimnastyka ogólno-rozwojowa,

Dlaczego warto zapisać dziecko do Oddziału Przedszkolnego?

- ponieważ gwarantujemy fachową opiekę pedagogów i specjalistów.
- dajemy możliwość uczęszczania na zajęcia adaptacyjne dla przyszłych wychowanków,
- wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez osoby sprawdzone i godne zaufania
- bo u Nas jest jak w domu, a czas rozłąki z Rodzicami mija szybko na zabawach z
rówieśnikami
- prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania do nauki pisania i czytania
-przedszkolaki biorą udział w imprezach organizowanych przez placówkę: jasełka, bal karnawałowy, festyn, i inne uroczystości związane ze świętami występującymi w ciągu roku