Kadra Pedagogiczna


Grażyna Jesionek -Dyrektor szkoły, Język Polski 

 

Ewa Ciszek -Oddział przedszkolny, Przyroda, Geografia, biblioteka wychowawca OP5-6 latków

Jolanta Domańska - Edukacja wczesnoszkolna,plastyka, muzyka, wychowawca klasy II

Monika Neska - Edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy III

Małgorzata Syta -  Edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasy I

Jarosław Stępień - Informatyka, technika, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VIII

Agnieszka Tomczyk - Skowronek - matematyka wychowawca klasa IV, VI 

Sylwia Alzak język angielski, wychowawca klasa VII 

Jolanta Dzik - język polski, historia, WDŻ

s. Zofia Gędźba - religia

Agnieszka Woźniak - wychowawca w Punkcie Przedszkolnym "Krasnoludek"

Kinga Karasek vel Karasiewicz - pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym "Krasnoludek"

Elżbieta Golec - język niemiecki, biologia

Katarzyna Jakubowska - chemia, fizyka

Anna Bąbolewska - edukacja dla bezpieczeństwa

Adam Sałkiewicz  - wiedza o społeczeństwie