Kadra Pedagogiczna


Grażyna Jesionek -Dyrektor szkoły, Język Polski 

 

Ewa Ciszek -Oddział przedszkolny, Przyroda, Geografia, biblioteka wychowawca klasa IV

Jolanta Domańska - Edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasa I

Monika Olszewska - Edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasa II

Małgorzata Syta -  Edukacja wczesnoszkolna wychowawca klasa III

Jarosław Stępień - Informatyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, wychowawca klasa VII

Agnieszka Tomczyk - Skowronek - matematyka wychowawca klasa V, VIII 

Sylwia Alzak język angielski, wychowawca klasa VI 

Jolanta Dzik - język polski, historia,

Piotr Zaremba - plastyka, muzyka

s. Dorota Szkółka - religia

Agnieszka Woźniak - wychowawca w Punkcie Przedszkolnym "Krasnoludek"

Aneta Marszałek - pomoc nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym "Krasnoludek"

Elżbieta Golec - język niemiecki, biologia

Katarzyna Jakubowska - chemia, fizyka

Beata Nowak - język polski

Beata Barcikowska - edukacja dla bezpieczeństwa

Martyna Nowak - wiedza o społeczeństwie