Świetlica szkolna


 

 

Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 1130 do 1430. Zapisanych jest 18 uczniów klas 0-V. Dzieciom przewbywającym na świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Organizujemy zajęcia: plastyczne, dydaktyczne, rekreacyjno-ruchowe, oraz zajęcia z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej. 

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, zabawy ruchowe i zajęcia komputerowe. 

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą w nich czynny udział.

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

 

Cele i zadania świetlicy:

  • Systematyczne rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci na świetlicy
  • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na świetlicy
  • Wykorzystanie zestawów multimedialnych podczas zajęć 
  • Propagowanie wśród uczniów aktywnych form spędzania wolnego czasu
  • Upowszechnianie kultury oraz rozwijanie samodzielności.